ARDESİA / MONTAGNA / 193

ARDESİA / GRİGO / 190

ARDESİA / BİANCO / 186

ARDESİA / AUTUNNO / 188

ARDESİA / TERRA COTTA / 191

ARDESİA / BİANCO PERLA / 189

ARDESİA / NERO / 187